Termiz Arxeologiya Muzeyi 2016 yil oktyabr oyida qayta ta’mirdan chiqdi va o’z faoliyatini jadal jur’atlar bilan davom ettirmoqda

ma’lumotlar

Termiz Arxeologiya Muzeyi 2016 yil oktyabr oyida qayta ta’mirdan chiqdi va o’z faoliyatini jadal jur’atlar bilan davom ettirmoqda